PREVOD ENGLESKI JEZIK

prevod-sa-engleskog-na-srpski

Prevod sa engleskog na srpski, prevod srpski-engleski

Engleski jezik je lingua franca u savremenom svetu, što znači da je engleski jezik usvojen kao dominatni jezik za sporazumevanje govornika različitih jezika. Ta činjenica je uticala na ogromnu potražnju prevoda svih vrsta sadržaja iz različitih jezika na engleski jezik. Veoma često se engleski jezik koristi u „relejnom“ prevođenju - kada se prvo sa jednog jezika pismeni ili usmeni sadržaj prevede na engleski, a zatim sa engleskog na ciljni jezik. Zbog široke upotrebe ovog jezika u globalnoj komunikaciji postavljeni su visoki standardi u kvalitetu koji se očekuje od prevoda na engleski jezik, kao i sa engleskog na ostale jezike.

Više o prevodu sa engleskog jezika i na engleski jezik

Kvalitetni prevodi za engleski jezik dostupni su vam u našoj prevodilačkoj agenciji. Imamo veliki broj kvalifikovanih saradnika – prevodilaca za engleski jezik, što omogućava brz, efikasan i kvalitetan prevod sa engleskog na srpski jezik, kao i prevod sa srpkog na engleski jezik.

Pismeni prevodi:

  • Prevodi stručnih tekstova iz svih oblasti: pravo, medicina, farmacija, građevina, informacione tehnologije, ekonomija i finansije, poljoprivreda, mašinstvo itd.
  • Prevođenje svih vrsta materijala i dokumentacije: priručnici, katalozi, uputstva za upotrebu, ugovori, prezentacije, softveri itd.
  • Dodatne usluge: Lektura i korektura teksta na engleskom jeziku koju obavljaju izvorni govornici engleskog jezika sa potrebnom kvalifikacijom.

Usmeni prevodi engleski jezik (engleski–srpski | srpski-engleski):

  • Konsekutivno prevođenje – Prevođenje na svim vrstama skupova i sastanaka sa različitim brojem učesnika. Ovo prevođenje podrazumeva prevode segmenata izgovorenog teksta nakon govornika i ne zahteva postojanje specifične tehničke opreme.
  • Simultano prevođenje - Najpogodniji i najefikasniji tip prevođenja, posebno pogodan za velike skupove i konferencije. Prevodilac prevodi izgovoreni tekst u isto vreme dok govornik govori. Ovakvo prevođenje ne zahteva dodatno vreme i ne remeti dinamiku skupa. Simultano prevođenje podrazumeva postojanje odgovarajuće opreme i angažovanje dva prevodioca po kabini (po jezičkoj kombinaciji).
  • Šišotaž (chuchotage) prevođenje - Prevođenje šapatom ili tihim glasom, jednom ili manjem broju učesnika skupa. Ovaj tip prevođenja najčešće se koristi kada ne postoje uslovi za simultani prevod. Šišotaž prevođenje je moguće samo za mali broj učesnika nekog skupa.