CENA PREVODA

Cena prevoda po strani obračunava se na osnovu prevodilačke strane (1800 karaktera), obima i kompleksnosti teksta kod pismenog prevoda. Cena usmenog prevoda se naplaćuje po satu, ili po danu - za više od 4 sata prevoda. Simultani prevod zahteva prisustvo dva prevodioca istovremeno.

Kontaktirajte nas i poslaćemo vam ponudu odmah po prijemu vaših zahteva. Stalni klijenti sa kojima potpišemo ugovor o pružanju usluga imaju popust na standardne cene.

infoprevodi@manageitout.com

011 2444524
063 440 116

cena-prevoda-po-strani
cena-prevoda-po-strani

Cene prevoda za pismene prevode:

Kod pismenih prevoda cena prevoda po strani se obračunava na osnovu prevodilačke strane koja iznosi 1800 karaktera sa proredima. Cena prevoda po strani nije fiksna i zavisi od:

• Jezika - cene prevoda se razlikuju u odnosu na tražene jezičke kombinacije. Cene su niže za prevode na najveće svetske jezike i sa najvećih svetskih jezika.

• Broja strana (za prevode većeg broja strana dajemo nižu cenu prevoda po strani)

• Hitnosti prevoda - ukoliko se zahteva hitan prevod ponudjena cena će biti viša od uobičajene

• Kompleksnosti teksta - cena prevoda po strani zavisi od kompleksnosti teksta. Za izrazito stručne tekstove i tekstove u kompleksnom formatu ponudjena cena će biti viša.

Naša prevodilačka agencija neguje individualni pristup svakom klijentu. Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu prevoda. U tom smislu ne nudimo opšti cenovnik usluga, već u najkraćem roku odgovaramo na svaki pojedinačni upit i šaljemo konkretnu ponudu cene prevoda po strani i rokovima za prevodilačke usluge po vašem zahtevu! Kontaktirajte nas.

Cene prevoda za usmene prevode:

Usmeni prevod naplaćuje se po satu, ili po danu - za više od 4 sata prevoda.

Konsekutivno prevodjenje – Prevodjenje na svim vrstama skupova i sastanaka sa različitim brojem učesnika. Ovo prevodjenje podrazumeva prevode segmenata izgovorenog teksta nakon govornika i ne zahteva postojanje specifične tehničke opreme.

Simultano prevodjenje – Najpogodniji i najefikasniji tip prevodjenja, posebno pogodan za velike skupove i konferencije. Prevodilac prevodi izgovoreni tekst u isto vreme dok govornik govori. Ovakvo prevodjenje ne zahteva dodatno vreme i ne remeti dinamiku skupa. Simultano prevodjenje podrazumeva postojanje odgovarajuće opreme i angažovanje dva prevodioca po kabini (po jezičkoj kombinaciji).

Šišotaž (chuchotage) prevodjenje - Prevodjenje šapatom ili tihim glasom, jednom ili manjem broju učesnika skupa. Ovaj tip prevodjenja najčešće se koristi kada ne postoje uslovi za simultani prevod. Šišotaž prevodjenje je moguće samo za mali broj učesnika nekog skupa.

Cena jednog sata usmenog prevodjenja je 6000 dinara po prevodiocu. Ovo je cena bez popusta i važi za najveće svetske jezike. Stalnim klijentima dajemo popust na usluge.

Kontaktirajte nas i poslaćemo vam konkretnu ponudu sa mogućim popustom za usluge usmenog prevodjenja.

cena-prevoda-po-strani