PREVODILAČKE USLUGE

Prevodilačka agencija INFOPREVODI - Manage IT Out pruža prevodilačke usluge iz oblasti pismenog i usmenog prevodjenja.
Prevodi su dostupni za većinu svetskih jezika. Više o cenama za prevodilačke usluge pronadjite ovde.

Pismeno prevodjenje

Prevodjenje književnih i svih vrsta stručnih tekstova. Dosledna upotreba termina u tekstu prevoda obezbedjuje se korišćenjem savremenih CAT softvera i finalnom proverom naših stručnih saradnika i u saradnji sa klijentima.
Pružamo usluge lekture i korekture teksta. Za stalne klijente dodatne usluge overenih prevoda.
Prevodi stručnih tekstova iz svih oblasti: pravo, medicina, farmacija, gradjevina, informacione tehnologije, ekonomija i finansije, poljoprivreda, mašinstvo itd.
Prevodjenje svih vrsta materijala i dokumentacije: priručnici, katalozi, uputstva za upotrebu, ugovori, prezentacije, softveri itd.
Prevodi svih vrsta književnih dela.
Prevodi poezije, proze i dramskih dela dostupni su vam u našoj prevodilačkoj agenciji. Za razliku od prevoda stručnih tekstova, književne prevode odlikuje veća prevodilačka sloboda. Književni prevodi moraju da dočaraju duh originalnog teksta, književni stil i poetski ritam.

Usmeno ili konferencijsko prevodjenje

Konsekutivno prevodjenje i simultano prevodjenje na sastancima, konferencijama, prilikom službenih poseta. Naši saradnici su iskusni prevodioci koji poseduju proverene veštine analitičkog slušanja, memorisanja i kvalitetnog prevodjenja na ciljni jezik.
Konsekutivno prevodjenje – Prevodjenje na svim vrstama skupova i sastanaka sa različitim brojem učesnika. Ovo prevodjenje podrazumeva prevode segmenata izgovorenog teksta nakon govornika i ne zahteva postojanje specifične tehničke opreme.
Simultano prevodjenje - Najpogodniji i najefikasniji tip prevodjenja, posebno pogodan za velike skupove i konferencije. Prevodilac prevodi izgovoreni tekst u isto vreme dok govornik govori. Ovakvo prevodjenje ne zahteva dodatno vreme i ne remeti dinamiku skupa. Simultano prevodjenje podrazumeva postojanje odgovarajuće opreme i angažovanje dva prevodioca po kabini (po jezičkoj kombinaciji).
Šišotaž (chuchotage) prevodjenje – Prevodjenje šapatom ili tihim glasom, jednom ili manjem broju učesnika skupa. Ovaj tip prevodjenja najčešće se koristi kada ne postoje uslovi za simultani prevod. Šišotaž prevodjenje je moguće samo za mali broj učesnika nekog skupa.