Prevodilačka agencija

INFOPREVODI

infoprevodi@manageitout.com

011 2444524

063 440 116

Usluge

Prevodilačka agencija INFOPREVODI - Manage IT Out pruža usluge iz oblasti pismenog i
usmenog prevodjenja. Prevodjenje sa najvećih svetskih jezika (engleski, ruski,španski, italijanski,
nemački, francuski itd.), kao i sa svih ostalih evropskih i većine svetskih jezika.

Pismeno prevodjenje - prevodjenje književnih i svih vrsta stručnih tekstova. Dosledna
upotreba termina u tekstu prevoda obezbedjuje se korišćenjem savremenih CAT
softvera i finalnom proverom naših stručnih saradnika i u saradnji sa klijentima.

Usmeno ili konferencijsko prevodjenje - konsekutivni prevod i simultani
prevod na sastancima, konferencijama, prilikom službenih poseta.
Naši saradnici su iskusni prevodioci koji poseduju proverene
veštine analitičkog slušanja, memorisanja i kvalitetnog
prevodjenja na ciljni jezik.

PREVODILAČKA AGENCIJA

Pismeni prevodi: Prevodi stručnih tekstova iz svih oblasti: pravo, medicina, farmacija, gradjevina,
informacione tehnologije, ekonomija i finansije, poljoprivreda, mašinstvo itd. Prevodjenje svih vrsta materijala
i dokumentacije: priručnici, katalozi, uputstva za upotrebu, ugovori, prezentacije, softveri. Primamo sve formate originalnog
teksta i isporučujemo prevod u istom formatu, ili formatu po zahtevu klijenta (.docx, .pdf, .xlsx, .xml, .html, .csv). Prijem i dostava
dokumenata elektronski ( email, sftp, ftp, https, Tresorit), lično, poštom ili kurirskom službom – po zahtevu klijenta.

Dodatne usluge: Lektura i korektura teksta, prevodi sa overom sudskog tumača.

Usmeni prevodi:

Konsekutivno prevodjenje – Prevodjenje na svim vrstama skupova i sastanaka sa različitim brojem učesnika. Ovo prevodjenje podrazumeva prevode segmenata izgovorenog teksta nakon govornika i ne zahteva postojanje specifične tehničke opreme.

Simultano prevodjenje - Najpogodniji i najefikasniji tip prevodjenja, posebno pogodan za velike skupove i konferencije.
Prevodilac prevodi izgovoreni tekst u isto vreme dok govornik govori. Ovakvo prevodjenje ne zahteva dodatno
vreme i ne remeti dinamiku skupa. Simultano prevodjenje podrazumeva postojanje odgovarajuće opreme
i angažovanje dva prevodioca po kabini (po jezičkoj kombinaciji).

Najveći broj zahteva za konsekutivno i simultano prevodjenje dobijamo za engleski jezik,
ali obezbedjujemo usmeno prevodjenje i za sve druge jezike iz naše ponude.

Šišotaž (chuchotage) prevodjenje – Prevodjenje šapatom ili tihim
glasom, jednom ili manjem broju učesnika skupa.

NEDELJNI MINI-REČNIK

Knjiga

Posted on

Reč nedelje knjiga (imenica) ženski rod – ukoričena štampana publikacija od najmanje 49 stranica bez korica (UNESCO-va definicija)

BEZBEDNOST & POVERLJIVOST

Garantujemo poverljivost dokumenata koje nama poverite na prevod.
Prevodilačka agencija Infoprevodi – Manage IT out je deo kompanije Manage IT out
čija je osnovna delatnost IT. Sigurnost podataka i komunikacije sa naše strane je osigurana po
najnovijim svetskim standardima. Primenjujemo specijalne sigurnosne procedure kod prijema i prevoda
posebno poverljivog materijala (ugovora i sl.) u dogovoru sa klijentom, a u skladu sa ISO 27000 standardima.

CENE PREVODA

Cene prevoda po strani obračunavaju se na osnovu prevodilačke strane (1800 karaktera), obima i kompleksnosti teksta.
Usmeni prevod naplaćuje se po satu, ili po danu za više od 4 sata prevoda. Simultani prevod zahteva prisustvo
dva prevodioca istovremeno. Kontaktirajte nas i poslaćemo vam ponudu odmah po prijemu vaših zahteva.
Stalni klijenti sa kojima potpišemo ugovor o pružanju usluga imaju popust na standardne cene.

prevodilacka-agencija
Translations - LinkedIN

Infoprevodi - Manage IT Out

Prevodilačka agencija pruža usluge iz oblasti stručnog prevodjenja. Prevodi iz svih oblasti i svih materijala i dokumentacije. Posebne usluge: lektura i korektura teksta i prevodi sa overom sudskog tumača.

Prevodi za oko 30 različitih jezika. Stalni saradnici za velike svetske jezike. Stručni tim prevodilaca za engleski jezik koji su specijalizovani za prevode iz različitih oblasti.

Posebnost naše agencije je u naglasku na poverljivost i sigurnost dokumentacije koju nam klijenti šalju na prevodjenje. Po zahtevu klijenata primenjujemo specijalne sigurnosne procedure u skladu sa ISO27000 standardima.