Pročitajte naše blog postove sa temama jezika, književnosti i prevodjenja. Pozivamo vas da ostavite svoje komentare na tekstove koji su vas zainteresovali. Možete postati naš gost bloger ukoliko nam pošaljete kvalitetne priloge koji se bave jezikom i prevodjenjem.

Prevodilacka Agencija - Arrow Down

Čuvena francuska izreka „izuzetak potvrđuje pravilo“ izražava svu kompleksnost francuskog jezika

Razgovor sa našom poznatom prevoditeljkom francuskog jezika za Infoprevode vodila je Ana Atanasković. Mira Simić Davoine je prevoditeljka sa francuskog i na francuski jezik koja se dugo bavila i pedagoškim radom (Ugostiteljsko-turističke škole u Beogradu i u Parizu). Na Sorboni je odbranila master pod nazivom „Didaktika francuskog kao stranog jezika“.

1 2 33