Šta je MTPE i koje/čije mesto zauzima u prevodilačkoj delatnosti?

U poslednje vreme se sve češće srećemo sa još jednim akronimom u prevodilačkoj industriji. To je MTPE ili machine translation post-editing, što bi značilo - uređivanje sadržaja nakon mašinskog prevoda. Prevodilačke agencije u svetu menjaju svoje strategije i računaju sa sve većim udelom MTPE-a u svom celokupnom prometu. Stoga, cenovnici prevodilačkih agencija sadrže i cene za ovakve usluge, a traže se i prevodioci koji bi se isključivo bavili uređivanjem sadržaja nakon mašinskog prevoda. Ovaj trend je najrasprostranjeniji u azijskim zemljama – Japanu, Kini, Južnoj Koreji itd.

prevodilac

Kako mašinski prevodi (još uvek) nisu dovoljno dobri, ne samo za objavljivanje, već i za razumevanje određenog materijala, javila se potreba za uređenjem mašinski prevedenog teksta. MTPE lektor treba da bude izvorni govornik ciljnog jezika, ali i da dobro poznaje izvorni jezik. Samo na taj način greške koje mašina načini kada su u pitanju npr. faux amies, mogu biti otklonjene i sadržaj očišćen od nejasnoća. Dakle, profil lektora mašinskog prevoda mora biti isti kao i profil prevodioca za dotičnu jezičku kombinaciju. Kao što prevodi mogu biti dobri ili loši, tako i lektorisanje mašinskog prevoda, ili MTPE, može biti kvaliteno ili ne, te se u tom smislu prave razlike i prilikom ugovaranja ovakve usluge:

 • Potpuna obrada teksta nakon mašinskog prevođenja (ili full MTPE) podrazumeva više vremena i pažnje uloženih u lektorisanje sadržaja.
  Cilj je publikovanje prevedenog sardžaja;
 • Letimična obrada teksta nakon mašinskog prevođenja (ili light MTPE) podrazumeva brzo skeniranje sadržaja i letimične izmene.
  Cilj je da se omogući razumevanje sadržaja, koji nije neophodno gramatički i stilski uređen.

uredjivanje-sadrzaja-nakon-masinskog-prevoda

Osim gore navedenih razlika, možete naići i na sledeću podelu:

 • Lektorisanje mašinskog prevoda od strane jednog lektora.
  Ovako dobijen sardžaj bi bio razumljiv, ali ne i sasvim gramatički ispravan;
 • Lektorisanje mašinskog prevoda od strane dva lektora.
  Nakon dvostrukog lektorisanja, pretpostavka je da sadržaj može biti dovoljno kvalitetan da se objavi.
Dakle, prvi lektor izvrši letimičnu obradu teksta, a zatim drugi interveniše kao u slučaju konvencionalnog lektorisanja.

Ukoliko pretpostavimo da je cilj većine klijenata da dobiju dobar prevod koji može da se publikuje u klasičnom ili elektronskom formatu, potrebna je potpuna obrada teksta ili dvostruko lektorisanje nakon mašinskog prevoda. Da li je u tom slučaju MTPE brži i jeftiniji proces od konvencionalnog prevoda? Da li je kvalitet isti? Odgovori na ova pitanja su različiti.
Većina profesionalnih prevodilaca i lektora izbegava MTPE. Na brojnim specijalizovanim forumima i platformama koje okupljaju prevodioce možete čuti i pročitati da MTPE iziskuje više vremena i truda od prevođenja, a da se očekuje da cena za uslugu bude bar upola niža. Takođe, ističe se da postoji velika mogućnost materijalnih grešaka koje mogu biti posledica originalnog nerazumevanja konteksta od strane „mašine“, a zatim previda konkretne jezičke zamke od strane lektora.
Nasuprot takvom mišljenju, profesionalci zaduženi za tehnološki razvoj u prevodilačkoj industriji smatraju da je MTPE budućnost i da to prevodioci treba da shvate što pre, kako bi svoje kompetencije prilagodili novim potrebama tržišta.
U kontekstu našeg regiona i jezika koji se ovde govore, ova rasprava još uvek nije previše aktuelna, jer MTPE (makar zvanično) još uvek nije usluga koja se nudi, niti traži na našem tržištu. Navešćemo nekoliko razloga za to:

 • Mašinski prevodi su još uvek lošeg kvaliteta kada je u pitanju srpski jezik i ostali regionalni jezici. Razlozi za to su gramatička kompleksnost i mala globalna zastupljenost ovih jezika.
 • Domaće tržište je u ovom smislu konzervativno, te lokalni klijenti traže konvencionalne prevode.
 • Cene prevodilačkih usluga u regionu su znatno niže od istih u razvijenim zemljama, pa inostrani klijenti ne moraju dodatno snižavati svoje budžete predviđene za prevođenje.

Za sada su, dakle, Google translate i drugi mašinski prevodioci, samo prevodilački asistenti našim kolegama u Srbiji i regionu, a ne i konkurenti čiji loše odrađen posao moraju da ispravljaju uz dosta truda i niske honorare. A da li će se i kada to promeniti, ostaje da vidimo.