Sanskrit – jezik drevnosti i jezik čarobnosti

Za Infoprevode piše Ana Atanasković

Sanskrit je jezik iz pradavnih vremena koji ima uticaja i na sadašnjost i na budućnost. Moglo bi se, šire gledano, reći i da je jedan od jezika sinhroniciteta jer se informacije o njemu pojavljuju na neočekivanim mestima onima koji ga istražuju.

U svojoj knjizi „Sreća kao razvoj svesti" Jasmina Stojanović, po osnovnoj profesiji filološkinja (završila je grčki jezik i književnost i prevodilac je sa grčkog i engleskog jezika), o sanskritu kaže da je to jezik koji je ostao nepromenjen hiljadama godina i jezik bez pogrdnih reči, „jer je po prirodi sasvim pozitivan te se može smatrati jezikom koji u sebi sadrži suštinu moralnih vrednosti“.

Izučavaoci sanskrita kod nas su kao prvi udžbenik koristili „Uvod u sanskrit“ Miomira Nikića. On je, inače, bio prvi doktor antropologije na Beogradskom univerzitetu.  Još jedna filološkinja Dijana Jelenkov u svom ogledu o sanskritu navodi da se pretpostavlja da „na muzikalnosti jezika je čak i svesno rađeno tako što su indijski mudraci smišljeno pročišćavali pismo, strukturu reči i gramatiku kako bi dobili kolekciju zvukova, neku vrstu uzvišenog muzičkog kalupa“. Stoga se sanskrit i danas koristi u hinduističkim i budističkim ritualima i ceremonijama kao liturgijski jezik.

Važno je napomenuti da mnogi koji ga izučavaju kažu da je sanskrit najverovatnije jedini jezik na svetu koji sadrži naučnu preciznost.

sanskrit-jezik

Kako opisujemo sanskrit jezik?

Jasmina Stojanović dalje kaže da se sanskrit peva i doslovno i metaforički. Ona takođe navodi da sanskrit ima „neverovatno bogatstvo reči i sinonima – na primer, ima više od 70 reči za vodu, reč ’slon’ ima neverovatnih 100 sinonima, a svaki od njih ima specifično značenje“. Rukopisi na sanskritu napisani na palminim listovima i dalje su predmet izučavanja.

 

ukrasi-na-rukama

„Veoma složen, veoma bogat, veoma dragocen, ovaj jezik je živ“, navodi Jasmina tako demantujući neke navode da je sanskrit izumrli jezik.

Mnogi tvrde da je sanskrit najstariji drevni jezik (star je nekoliko hiljada godina i ostao je od tada nepromenjen) i kao takav majka svih jezika. Ipak, naučnici bi radije rekli da sanksrit nije „pramajka“ već da je to bio proto-indoevropski jezik.

„Sanskrit“ se može metaforički prevesti i kao „oplemenjen“. Doslovno, kao reč je nastao od reči sam (zajedno) i krta (napravljen) te se može prevesti kao „sastavljen“ – „sastavljeni jezik“. Na njemu je napisana najranija indijska literatura, vede i Rigveda. Prvi ga je sistematizovao gramatičar Panini u 4. veku. p.n.e. Za pisanje ovim jezikom se koristi tzv. devangari pismo, mada su i neka lokalna pisma korištena za zapisivanje. Postoje vedski sanskrit i klasičan sanskrit.

Odlike sanskrit jezika

Sanskrit  je indoevropski jezik, pripada podgrupi indoiranskih jezika. Samim tim ima zajedničke korene sa većinom modernih ili klasičnih evropskih jezika. Na primer: reči za oca i majku su matr i pitr na sanskritu, mater i pater na latinskom, meter (μητηρ) i pater (πατηρ) na starogrčkom. Ima sličnu gramatičku strukturu kao svi indoevropski jezici - rod (ima tri roda – muški, ženski i srednji), padeže, vremena i moduse. Kada su padeži u pitanju, ima ih osam a to su: nominativ, vokativ, akuzativ, instrumental, dativ, ablativ, genitiv i lokativ. Osim jednine i množine, sanskrit ima i tzv. dvojinu (kao npr. arapski jezik).

Sanskrit ima prilično složenu gramatiku, čiste vokale i izražajnu transparentnost. Gotovo da nema predloge što rezultira time da svaka reč u rečenici može da zauzme mesto svake druge reči bez i jedne posledice po smisao i po ono što se htelo reći.

Literatura na sanskritu je obimnija od one na grčkom i latinskom zajedno. Na tom jeziku su postojale temeljne rasprave o etimologiji i gramatici kada su u Grčkoj počeli prvi koraci u proučavanju jezika.

Prvi prevodilac Bhagavadgite (u prevodu Pesma Boga/Uzvišenog) na engleski jezik bio je Čarls Vilkins. To delo je jedna od epizoda iz epa Mahabharata, koji je drugi po veličini ep (epska pesma) na svetu. Naslov se može prevesti kao „Velika Indija“ ili, preciznije, „Veliki spev o dinastiji Bharata“.

Sinonimi u sanskritu zaslužuju još jedan ostvrt. Naime, jedna pojava može da se opiše sa i po dvadeset različitih reči, a svaka od njih ima svoje fine nijanse značenja. Skoro svaka reč za nijansu promeni svoje značenje u zavisnosti pored kojih reči stoji u rečenici. I pored obraćanja pažnje na te nijanse za dobar prevod sa sanskrita potrebno je poznavati vedsku filozofiju, koncept duhovnosti i koncept boga, kosmosa i ljudi.

sanskrit
sanskrit
sanskrit

Sanskrit ima 48 glasova.

Neke od reči koje i mi koristimo, a koje su direktno iz sanskrita su: arijski, avatar, džungla, guru, joga, mandala, mantra, mošus, nirvana, svastika (kukasti krst), tantra, svami, zen, ajurveda, aštanga, narandža, mandarina.

Jedan gramatički problem koji je mučio naučnike od 5. veka p.n.e rešio je student Kembridža. To saznanje bi moglo da „izvrši revoluciju u proučavanju sanskrita“, kako je najavio njegov profesor. Naime, indijski doktorant Riši Rajpopat dešifrovao je pravila koje je ustanovio Panini. Naime, dva ili više Paninijevih pravila se često primenjuju istovremeno, što dovodi do sukobljenosti i do gramatički netačnih rezultata. Rajpopat je odbacio tradicionalno tumačenje metapravila ustvrdivši da Panini misli da je između pravila koja se primenjuju na levu i desnu stranu reči Panini želeo da izaberemo pravilo koje se primenjuje na desnoj strani. Koristeći ovu interpretaciju, Rajpopat je otkrio da Paninijeva „jezička mašina“ proizvodi gramatički ispravne reči gotovo bez izuzetaka. Sada postoji nada da će biti moguće uvesti principe Paninijeve gramatike u računare te da će otkriće dovesti do revolucije u proučavanje sanskrita u vreme kada je interesovanje za taj jezik u porastu.

Sanskrit i srpski jezik imaju neke sličnosti, pošto oba jezika pripadaju indoevropskoj grupi jezika. Na primer:

  • srpski oganj –sanskrit agnih
  • srpski brojevi dva, tri, četiri – sanskrit द्वे (dve) त्रीणि (triini) चत्वारि (čatvari)
  • srpski stan (mesto za stanovanje, stanište, boravište) – sanskrit sthaanam (स्थानं) и staanam (स्तानं)

Sličnosti sanskrita sa drugim evropskim jezicima su takođe očigledne, kao u primeru engleskog jezika:

  • engleski daughter (ćerka) – sanskrit dauhitraa
  • engleski go (ići) – nastao iz sanskritskog korena ga
  • engleski candy (bombona, slatkiš) – sanskrit khaṇḍakaḥ (šećerna bombona)
  • engleski look (videti, spaziti) – sanskrit lok
  • engleski shock (tuga, patnja, šok) – sanskrit śoka
  • engleski union (veza, udruženje) – sanskrit yūni

Sanskrit ostaje čaroban i magičan, toliko da se autorki ovih redova pojavljuje u informacijama u toku rada i kada ih ne traži, a u trenutku kada pronalazi reč „šok“, na Fejsbuku dobija poruku koja sadrži reč „šokantno“.