Rimske Kletve

Za INFOPREVODE piše Jovan Stipić

Gotovo svi narodi sveta su koristili nekakve kletve. Ipak, čini se da su Rimljani imali po jednu za gotovo svaki događaj u svojim životima. Svoje kletve zapisivali su na tablicama, poput Grka. Kletve su neretko bile molbe upućene bogovima, duhovima ili precima kako bi oni učinili nešto za tog pojedinca.

plocica iz rimskog kupatila

Tako, na primer, natpis sa fotografije kaže: „Qui mihi Vilbiam involavit sic liquat comodo aqua. Ell[...] muta qui eam involavit“, što bi se prevelo kao; „Neka osoba koja je odnela Vilbiju od mene postane tečna kao voda.“

Ova pločica je pronađena u jednom od poznatih rimskih javnih kupatila, gde je bila sakrivena najverovatnije od strane Vilbijinog muža ili ljubavnika. Sama lokacija na kojoj je tablica pronađena uvek je veoma bitna u arheološkom kontekstu, pošto je ona najčešće vezana za uzrok zbog kojeg je kletva bačena. Tako, u ovom slučaju, možemo da pretpostavimo da je Vilbija upoznala nekoga upravo u jednom od tih kupatila. Naravno, mi ne znamo da li je ona ukradena metaforički, od strane možda snalažljivijeg ljubavnika ili je ona bukvalno kidnapovana. Međutim, ono što definitivno znamo na osnovu ove pločice jeste da je pisac bio ljut.

Ali preljubnici nisu bili jedini na meti kletvi. Otkrivene su i brojne tablice sa crnom magijom uzrokovane različitim okolnostima. Tako, na primer, izvesni Verio baca sledeću kletvu na lopova koji mu je ukrao kaput:

... cuius Verionis res minus fecit, ut illius manus, caput, pedes vermes, cancer, vermitudo interet, membra medullas illius interet.

„… onom ko je oduzeo Veriju njegovo vlasništvo, neka crvi, kuga i rak prodru u njegove ruke, glavu, noge kao i sve ostale udove.“

Rimljani se, naravno, nisu zaustavljali na ovakvim kletvama, već imamo i primere gde su „proklinjali“ i timove u rimskim sportovima. Nisu znali za fudbal, ali je omiljeni sport Rimljana bio trka dvokolica. Na jednom od rimskih trgova, pronađena je tablica koja je prizivala nesreću protivničkom trkaču: „Prizivam te da mi pomogneš i zadržiš Kardelija i da ga uneseš u krevet nevolje. Da ga kazni zla smrt, da se zadesi u zlom stanju, njega koga je majka Fulgencija rodila.“

To što se u kletvi spominje po imenu majka Fulgencija nije slučajnost. Pisac je očigledno hteo da bude siguran da će kletva zadesiti baš onog Kardeliju kome je namenjena, a ne nekog drugog. Kao što mi danas nosimo omiljene kape koje nam donose sreću na utakmicama kako bi naši timovi pobedili, ili dresove, tako su Rimljani… želeli smrt protivničkim trkačima. 

Pločica pronađena u Francuskoj, koja datira iz 3. veka nove ere, govori o ljubomornom glumcu, koji je želeo nesreću svom rivalu.

Sosio de Eumolpo mimo ne enituisse poteat. Ebria vi monam agere nequeati in eqoleo.

 Odnosno na srpskom:

 „Sosio ne sme biti bolji mimičar od Eumolposa. Ne sme dobro odglumiti pijanu, udatu, ženu koja jaše mladoga konja.

Sigurno se pitate zašto bi neko želeo da bude pijana, udata žena na mladome konju? To je bila veoma česta i poželjna uloga rimskih komedijaša. Navedena kletva kojom se od bogova tražio profesionalni neuspeh, neretko je bila u upotrebi među glumcima u Rimu. Srećom, ova kletva barem nije pozivala na smrt nesrećne žrtve.

Ne možemo govoriti o crnoj magiji i Rimljanima, a da ne spomenemo da su ovakve tablice pronalažene i u javnim kućama. Obično su bile u vezi sa neuzvraćenom ljubavlju, kontrolom nad tuđim seksualnim životom, ali i društvenim usponom. Ono što je interesantno kod njih, jeste činjenica da je u slučajevima gde je kletve pisao muškarac, često poprilično nejasno šta je pisac zapravo želeo istom kletvom da postigne. Tako neki naučnici smatraju da je svhra većine tih tablica bila da nateraju udate i čedne žene da prevare svoje muževe, te da su ove kletve služile da kontrolišu politički život neprijatelja. 

Kristofer Faraone (Christopher Faraone) podelio je ove magične tablice na dva tipa. One koje utiču na požudu žrtve, i one koje utiču na osećanja. Po njemu, muškarci su više koristili magije požude dok su žene više koristile one koje su uticale na tuđa osećanja.

Dakle, možemo zaključiti, da ukoliko imate neki problem u životu, ili vam neko učini nešto nažao, postoje velike šanse da kod Rimljana možete pronaći baš onu kletvu koja vam je potrebna!