Prevodjenje i jezička lokalizacija

Sve češće se susrećemo sa terminom jezička lokalizacija. Da li je u pitanju novi pojam, ili samo novi termin koji označava specifičnu vrstu prevodjenja, tj. unapredjeno ili visokotehnološko prevodjenje?

globus-prevodjenja

Lokalizacija podrazumeva prilagodjavanje sadržaja nekom lokalnom kontekstu. U najširem smislu, može se shvatiti i kao dobro profesionalno prevodjenje, koje uzima u obzir činjenicu da se tekst ne može prevesti doslovno, već prilagoditi duhu jezika na koji se prevodi. Najbliži primer bi pretstavljali slobodni prevodi naslova nekih književnih dela ili filmova. Takodje, to mogu biti i poslovice i izreke, ali i način pisanja datuma, adrese ili interpunkcije uz brojeve ili skraćenice, što spada u pravopisna i gramatička pravila datog jezika. U tom smislu, prevodioci su oduvek lokalizovali sardžaj teksta, bez posebnog naglašavanja da su tekst i preveli i lokalizovali.

Uže značenje pojma lokalizacija, medjutim, podrazumeva prilagodjavanje i lokalno brendiranje, najčešće proizvoda ili usluge. Lokalizacija uzima u obzir specifičnosti tržišta, društvene zajednice i kulturnog nasledja i na taj način prilagodjava i približava globalne proizvode lokalnom kontekstu. Možemo reći da je jezička lokalizacija nastala kao posledica globalizacije i sve prisutnijeg širenja globalnih proizvoda i usluga na najrazličitija svetska tržišta, pri čemu je shvaćeno da prevodjenje sadržaja na lokalni jezik jeste neophodno, ali ne i dovoljno za najoptimalniji prijem poruke koju lokalnom tržištu želimo da pošaljemo. Uzmimo za primer globalnu kompaniju koja ima restorane brze hrane širom sveta. Svoju ponudu menija svakako neće samo prevesti i plasirati na lokalno tržište, već će voditi računa da izmeni sadržaj svoje ponude u zavisnosti od društvenih i religijskih običaja, klime i ostalih specifičnosti u vezi sa ishranom lokalnog stanovništva. Manje očigledan primer bi bio globalni proizvodjač gradjevinskog materijala, koji bi trebalo da za svako pojedinačno lokalno tržište stavi naglasak na proizvod iz svoje palete koji se lokalno češće koristi, u zavisnosti od geografskog područja, razvoja specifičnih industrijskih grana i tradicionalne arhitekture i gradnje.

Dobro preveden tekst je rezultat rada profesionalnog prevodioca koji odlično poznaje izvorni i ciljni jezik. Dobra lokalizacija sardžaja, medjutim zahteva nešto više. Na lokalizaciji teksta najčešće radi mulitidisciplinarni tim. Uz prevodioce i stručnjake za specifičnu oblast na koju se odnosi proizvod ili usluga, tu su i eksperti iz oblasti poslovnog razvoja, marketinga, brendiranja itd. U procesu lokalizacije potrebna je i tesna saradnja sa kompanijom-klijentom, jer lokalizacija sardžaja treba da prati strategiju razvoja kompanije na ciljnom tržištu.

Dakle, jezička lokalizacija je posebna vrsta usluge, koju najčešće pružaju prevodilačke agencije i podrazumeva složen proces jezičkog i sociološkog prilagodjavanja sadržaja lokalnom tržištu. Važno je napomenuti da lokalizacija podrazumeva interaktivan odnos klijeta i izvršioca usluge. Samo dobra i stručna lokalizacija sardržaja omogućiće očekivani poslovni uspeh na novom lokalnom tržištu.