PREVOD TURSKI JEZIK

prevodi-turski-jezik

Prevod turski-srpski | prevod srpski-turski)

Prevodi za turski jezik dostupni su vam u našoj prevodilačkoj agenciji. Nudimo usluge za jezičku kombinaciju turski-srpski | srpski-turski. Imamo iskusne saradnike – prevodioce za turski jezik, što omugućava efikasno i kvalitetno prevodjenje turskog na srpski jezik. Dostupan vam je i prevodilac sa turskog na srpski, kao i prevodilac srpski-turski.
Naša prevodilačka agencija neguje individualni pristup svakom klijentu. Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu prevoda. U tom smislu ne nudimo opšti cenovnik usluga, već u najkraćem roku odgovaramo na svaki pojedinačni upit i šaljemo konkretnu ponudu sa cenom i rokovima za prevodilačke usluge po vašem zahtevu! Kontaktirajte nas.

Pismeni prevod turski-srpski | srpski-turski:

  • Prevodi stručnih tekstova iz svih oblasti: pravo, medicina, farmacija, gradjevina, informacione tehnologije, ekonomija i finansije, poljoprivreda, mašinstvo itd.
  • Prevodjenje svih vrsta materijala i dokumentacije: priručnici, katalozi, uputstva za upotrebu, ugovori, prezentacije, softveri.
  • Dodatne usluge: Lektura i korektura teksta koju obavljaju izvorni govornici turskog jezika sa potrebnom kvalifikacijom.
  • Prevodilac srpski-turski i turski-srpski:

  • Konsekutivno prevodjenje – Prevodjenje na svim vrstama skupova i sastanaka sa različitim brojem učesnika. Ovo prevodjenje podrazumeva prevode segmenata izgovorenog teksta nakon govornika i ne zahteva postojanje specifične tehničke opreme.
  • Simultano prevodjenje - Najpogodniji i najefikasniji tip prevodjenja, posebno pogodan za velike skupove i konferencije. Prevodilac prevodi izgovoreni tekst u isto vreme dok govornik govori. Ovakvo prevodjenje ne zahteva dodatno vreme i ne remeti dinamiku skupa. Simultano prevodjenje podrazumeva postojanje odgovarajuće opreme i angažovanje dva prevodioca po kabini (po jezičkoj kombinaciji).
  • Šišotaž (chuchotage) prevodjenje - Prevodjenje šapatom ili tihim glasom, jednom ili manjem broju učesnika skupa. Ovaj tip prevodjenja najčešće se koristi kada ne postoje uslovi za simultani prevod. Šišotaž prevodjenje je moguće samo za mali broj učesnika nekog skupa.