PREVOD ŠPANSKI JEZIK

prevod-sa-srpskog-na-spanski

Prevod sa srpskog na španski, Prevodilac sa srpskog na španski

Naša prevodilačka agencija pruža usluge pismenog prevodjenja svih vrsta tekstova i dokumentacije sa španskog na srpski i srpskog na španski jezik. Osim usluga pismenog prevodjenja, u našoj ponudi su i usluge konsekutivnog i simultanog prevodjenja za španski jezik. Ukoliko organizujete sastanak ili sličan dogadjaj i potrebni su vam prevodioci za španski jezik, obratite nam se i pronaći ćemo najstručnijeg prevodioca za datu oblast. Kontaktirajte nas sa svim pitanjima i dobićete odgovore i ponudu na osnovu vaših zahteva u najkraćem roku.

O španskom jeziku

Španski ili kastiljanski jezik (castellano) pripada grupi iberijskih romanskih jezika. Španski je drugi jezik u svetu po broju govornika kojima je to maternji jezik, odmah iza mandarinskog kineskog, a treći najviše korišćeni jezik na svetu iza kineskog i engleskog jezika. Broj izvornih govornika španskog iznosi oko 450 miliona. Španski je zvanični jezik u Španiji i svim zemljama Južne Amerike (osim Brazila), a koristi se i u ostalim bivšim kolonijama Španske imperije u Africi, Okeaniji i na Filipinima. Termin španski jezik počinje da se koristi od 16. veka, kada Španija postaje kolonijalna sila i kada njome vlada Karlo V. Prethodno je nazivan kastiljanski, što ostaje u upotrebi za označavanje ovog jezika, za razliku od drugih koji se govore u okviru same Španije.

Kao i svi romanski jezici, španski ima osnovu u latinskom jeziku, ali je kao iberijski jezik pod uticajem baskijskog, sa severa, i arapskog, sa juga. Dva dogadjaja se smatraju važnima u standardizaciji kastiljanskog tj. španskog jezika. Prvi je prevod Biblije i dela iz astronomije, istorije i prava na kastiljanski jezik 1200. godine. Drugi dogadjaj je objavljivanje prve gramatike kastiljanskog jezika, kao i kastiljansko-latinskog rečnika čije je autor bio Elio Antonio de Nebriha sa Univerziteta u Salamanki. (izvor Wikipedia) Savremeni španski jezik koji se govori u Španiji razlikuje se od španskog koji je u upotrebi u Latinskoj Americi, ali se govornici ovog jezika širom sveta savršeno dobro razumeju. Populacija koja uči španski jezik kao prvi ili drugi strani jezik je veoma brojna u svetu. Na popularizaciji španskog jezika i kulture radi i Institut Servantes, koji je prisutan u 86 gradova širom sveta, uključujući i Beograd.