PREVOD SLOVAČKI JEZIK

prevod-sa-slovackog-na-srpski

Prevod sa slovačkog na srpski i srpski-slovački prevod

Ukoliko su vam potrebne usluge prevodjenja sa slovačkog jezika i na slovački jezik, možete se obratiti našoj prevodilačkoj agenciji. Prevodimo sve vrste dokumentacije i tekstova za jezičku kombinaciju srpski–slovački i slovački-srpski. Takodje, pružamo usluge usmenog prevodjenja – konsekutivnog i simultanog za slovački jezik. Ukoliko su vam potrebne neke od ovih usluga, kontaktirajte nas i poslaćemo vam ponudu u najkraćem roku.

O slovačkom jeziku

Slovački jezik pripada grupi zapadnoslovenskih jezika. Govori se u Slovačkoj i okolnim zemljama gde živi slovačka nacionalna manjina. U AP Vojvodini slovački je jedan od službenih jezika i govori se najviše na teritorijama opština Kovačica, Bački Petrovac, Stara Pazova, ali i gradu Novom Sadu. Slovačko pismo je latinica, a slovačka abeceda ima 46 slova, što je najveći broj slova među svim slovenskim, ali i evropskim alfabetima. Ovako veliki broj slova u abecedi postoji zahvaljujući brojnim dijakritikama iznad nekih slova. Ima ih ukupno četiri (ˇ, ´, ¨, ˆ).

Za standardizaciju slovačkog jezika, koja počinje u 19. veku, najzaslužniji su Ljudovit Štur i Martin Hatala, koji je sredinom tog veka objavio gramatiku slovačkog jezika. Savremeni slovački jezik ima tri dijalekta: istočni, centralni i zapadni. Govornici svih dijalekata slovačkog, a posebno zapadnog, odlično razumeju češki jezik.