PREVOD RUSKI JEZIK

prevod-sa-ruskog-na-srpski

Prevod sa ruskog na srpski i prevod sa srpskog na ruski

Postoji velika potreba za prevodima na ruski jezik i sa ruskog jezika. Ruski jezik se u svakom trenutku nalazi među prvih pet jezika za koje dobijamo upite u vezi sa uslugama prevodjenja. Naši iskusni saradnici, među kojima ima i izvornih govornika, specijalizovani su za različite oblasti i imaju višegodišnje iskustvo na poslovima pismenog i usmenog prevodjenja. Ukoliko su vam potrebni prevodi stručnih tekstova i ostale dokumentacije za ruski jezik, obratite nam se. Takođe, nudimo usluge konsekutivnog i simultanog prevodjenja sa ruskog na srpski i sa srpskog na ruski jezik. Kontaktirajte nas, pronaći ćemo odgovarajućeg prevodioca za vaš projekat i poslati vam ponudu u najkraćem roku.

O ruskom jeziku

Ruski jezik pripada grupi istočnoslovenskih jezika i ima ubedljivo najveći broj govornika među svim slovenskim jezicima. Ruski je zvanični jezik u Ruskoj Federaciji, Belorusiji, Kazahstanu i Kirgistanu. Prethodno je bio zvanični jezik u SSSR-u, pa se i danas koristi kao lingua franca u komunikaciji stanovnika bivših sovjetskih republika. Ruski je jedan od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija i svakako jedan od najvažnijih svetskih jezika. Takvo mesto zauzeo je ne samo zahvaljujući geopolitičkom uticaju, već i zbog značajne tradicije i uticaja ruske književnosti, umetnosti i nauke na svetsku kulturnu i naučnu baštinu.

Ruski jezik ima veoma dugu tradiciju izučavanja u Srbiji, prevashodno zbog značajnih istorijskih veza dva naroda i države. Danas se ruski jezik uči u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetu u okviru studijskih programa ruskog jezika i književnosti. Odluka o osnivanju Katedre za ruski jezik i književnost na istorijsko-filološkom odseku Univerziteta u Beogradu, tada Velike škole, doneta je još davne 1877. godine. Prvi upravnik Katedre bio je Rus Platon A. Kulakovski, koji je postavio temelj univerzitetskog izučavanja rusistike u Srbiji. (izvor: Slavistika, Filološki fakultet, BU ) U Beogradu više od 80 godina postoji Ruski centar za nauku i kulturu, poznatiji kao Ruski dom, koji osim različitih kulturnih sadražaja organizuje i tečajeve ruskog jezika.