PREVOD RUMUNSKI JEZIK

prevodi-rumunski-jezik

Prevod sa rumunskog na srpski i srpski rumunski prevod

U našoj agenciji dostupni su vam prevodi sa rumunskog jezika, kao i na rumunski jezik. Imamo kvalifikovane saradnike, prevodioce za rumunski jezik, među kojima su i izvorni govornici rumunskog jezika. Prevodimo sve vrste dokumentacije, a takođe vršimo usluge usmenog prevođenja na sastancima i konferecijama. Ukoliko vam je potreban prevodilac za srpski – rumunski ili rumunski – srpski, kontaktirajte nas i poslaćemo vam ponudu u najkraćem roku.

O rumunskom jeziku

Rumunski jezik pripada grupi romanskih jezika i službeni je jezik u Rumuniji i Moldaviji. Procenjuje se da je rumunski jezik maternji za oko 25 miliona ljudi. Nastao je iz latinskog jezika, a sam naziv jezika i naroda izveden je iz latinske reči Romanus, što znači stanovnik Rima. Rimsko carstvo je u 2. veku nove ere zagospodarilo antičkom Dakijom, te izvršilo značajan uticaj na tamošnji jezik i kulturu. Osim velikog uticaja latinskog, rumunski jezik je bio pod uticajem jezika okolnih naroda: Slovena, Germana, Mađara, Romeja i Turaka. Uočljivo je da su Rumuni usvojili slovensko „da“, što je izuzetak među romanskim jezicima.

Rumunsko pismo je latinica i ima 31 slovo u svojoj abecedi. Jedna od karakteristika su slova sa dijakritikama, kojih ima ukupno pet: ă, ș, ț, â, î. U savremenom rumunskom jeziku postoji pet padeža, a imenice imaju tri roda (uključujući i srednji rod). Glagolska vremena su dosta pojednostavljena u odnosu na sistem vremena u latinskom jeziku.
Rumunski u Srbiji:
Rumunski jezik je jedan od šest službenih jezika u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, a najveći broj Rumuna živi u Banatu, u opštinama Alibunar, Vršac i Pančevo. Štampani mediji koji se na rumunskom jeziku izdaju u Srbiji su nedeljnik Libertatea, list zа decu Bucuria copiilor, književni čаsopis Lumina, i Europa. Televizijski progrаm nа rumunskom jeziku emituje Radio-televizija Vojvodine, kаo i pojedine lokаlne stаnice. (izvor: Centar za interkulturnu komunikaciju )