PREVOD PORTUGALSKI JEZIK

prevod-sa-portugalskog-na-srpski

Prevod sa portugalskog na srpski i prevod sa srpskog na portugalski

U našoj prevodilačkoj agenciji prevodimo sve vrste tekstova na portugalski i sa portugalskog jezika. Takođe, dostupne su vam i usluge usmenog prevođenja sa portugalskog na srpski jezik i sa srpskog na portugalski. Obratite nam se ukoliko imate potrebu za prevodima na portugalski ili sa portugalskog i poslaćemo vam ponudu u najkraćem roku.

O portugalskom jeziku

Portugalski jezik pripada grupi romanskih jezika. Nakon španskog jezika, portugalski je drugi romanski jezik po broju govornika. Ovo mesto zauzima, pre svega zbog činjenice da ga, osim u Portugaliji, kao maternji jezik govori skoro 200 miliona ljudi u Brazilu. Osim toga, procenjuje se da ga u afričkim zemljama, bivšim portugalskim kolonijama, govori oko 8 miliona ljudi.

Brazilski portugalski se razlikuje od portugalskog jezika koji se koristi u Portugaliji. Razlike se odnose na neke glasovne promene, razlike u konjugaciji glagola i sintaksi. Inače, portugalski jezik je veoma sličan španskom, i govornici ova dva jezika se često mogu međusobno razumeti. Jedna od karakteristika portugalskog jezika su nazalni vokali koji se obeležavaju specifičnom dijakritikom „tildom“ (∼) iznad samoglasnika. Do 15. veka portugalski je sa galicijskim (jedan od regionalnih jezika u Španiji) činio jedan jezik – galeo-portugalski. Međutim, tokom 15. i 16. veka, u doba najveće moći i uticaja Portugalije, dolazi do razdvajanja ova dva jezika i stvara se osnova za kasnije standardizovanje portugalskog jezika i stvaranje savremenog portugalskog jezika. (izvor: Encyclopedia Britannica )