PREVODI MADJARSKI JEZIK

Prevodi madjarski jezik
O madjarskom jeziku

Madjarskim jezikom se govori u Madjarskoj i okolnim zemljama u kojima živi madjarska nacionalna manjina (Rumunija, Slovačka, Srbija, Hrvatska, Austrija, Ukrajina i Slovenija). Na teritoriji Vojvodine, gde postoji veliki broj pripadnika madjarske nacionalne manjine, madjarski je jedan od službenih jezika. U pojedinim sredinama u Vojvodini stanovništvo je bilingvalno i paralelno se koristi srpskim i madjarskim jezikom, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Iako se u tim sredinama poznavanje madjarskog smatra uobičajenim, ovaj jezik slovi za jedan od najtežih za učenje.

Madjarski jezik pripada grupi ugro-finskih jezika, te se dosta razlikuje od ostalih evropskih jezika. Ima kompleksnu gramatiku i veoma je specifičan po svojoj sintaksičkoj strukturi. Jedna od osobenosti madjarskog jezika je da se imenicama dodaju predlozi u formi sufiksa, i na taj način se gradi veliki broj imeničkih oblika (ili padeža). Promena glagaola (konjugacija) u madjarskom jeziku je, takođe, specifična. Osim gramatičke kompleksnosti, madjarski ima i osobenu leksiku jer pripada posebnoj i maloj grupi jezika. Ipak, tokim svog istorijskog razvoja, madjarski je usvajao reči iz slovenskih i germanskih jezika, kao i iz turskog. Zbog geografske blizine i uzajamnog uticaja, postoji veliki broj zajedničkih reči u srpskom i madjarskom jeziku.

Prevodi – madjarski jezik

Naša agencija pruža usluge prevodjenja sa madjarskog na srpski jezik i sa srpskog na madjarski jezik. Imamo saradnike koji su izvorni govornici madjarskog jezika i iskusni prevodioci. Ukoliko vam je potreban pismeni prevod dokumenata, priručnika, uputstava ili ostalog materijala, obratite nam se. Takođe, pružamo usluge usmenog prevodjenja za madjarski jezik ukoliko organizujete sastanak ili skup bilo koje vrste. Kontaktirajte nas i poslaćemo vam ponudu u najkraćem roku.