PREVOD LATINSKI JEZIK

prevodi-latinski-jezik

Prevod sa latinskog na srpski | Prevodilac sa latinskog na srpski

U našoj prevodilačkoj agenciji dostupni su vam prevodi sa latinskog na srpski jezik. Imamo saradnike koji su stručnjaci za klasične jezike, tj. za latinski jezik. Zahtevi za prevodilačke usluge za jezičku kombinaciju latinski-srpski uglavnom se odnose na prevod arhivske gradje ili drugih starih dokumenata. Pošaljite nam svoj zahtev i deo skenirane građe za prevod i poslaćemo vam svoje preporuke i ponudu. Kontaktirajte nas.

O latinskom jeziku

Latinski jezik pripada grupi klasičnih jezika. To nije živi jezik, što znači da se latinski ne koristi u komunikaciji u savremenom svetu, osim u nekim ceremonijalnim situacijama u Vatikanu, gde je još uvek jedan od zvaničnih jezika. Međutim, veliki broj knjiga i dokumenata iz dugog perioda u istoriji u velikom delu Evrope su ostali zabeleženi na latinskom jeziku kada je on bio zvanični (pisani) jezik u velikom broju evropskih zemalja. Latinski jezik je imao ogroman uticaj na sve evropske jezike. Vidljiv je značajan uticaj latinskog jezika na veliki broj naučnih oblasti (pravo, medicina, farmacija itd.)