PREVOD KINESKI JEZIK

prevod-sa-kineskog-na-srpski

Prevod sa kineskog na srpski, kao i srpski-kineski prevod

Prevodi za jezičku kombinaciju kineski-srpski i srpski-kineski jezik dostupni su vam u našoj agenciji. Privredna i kulturna saradnja Srbije i Kine, kao i postojanje značajne kineske zajednice u Srbiji, doprinose sve većoj potražnji za prevođenjem sa kineskog jezika i na kineski jezik.
Ukoliko vam je potreban pismeni prevod ili prevodilac za kineski jezik obratite nam se i u najkraćem roku ćemo odgovoriti na vaš upit i poslati ponudu. Sarađujemo sa iskusnim prevodiocima za kineski jezik. Kontaktirajte nas.

O kineskom jeziku

Kineski jezik pripada grupi sino-tibetanskih jezika. Oko petine svetske populacije govori kineski jezik kao maternji. Postoje mnogi dijalekti govornog kineskog jezika. Oni se mogu toliko razlikovati da njihovi govornici često ne mogu međusobno da se razumeju. Standardni govorni kineski jezik je mandarinski i zasniva se na pekinškom dijalektu. Mandarinski je zvanični jezik u Narodnoj Republici Kini, Republici Kini (Tajvanu) i jedan je od četiri zvanična jezika u Singapuru. Dok se govorni kineski jezik razvijao tokom vekova, pisani jezik je uglavnom ostao isti još od vremena dinastije Han (koja je vladala pre oko dve hiljade godina).

Značaj kineskog pisma je u tome što ga koriste i razumeju govornicu različitih dijalekata. Jedan karakter najčešće zadržava isto značenje, iako se drugačije čita u različitim dijalektima. Kineski karakteri dele se na piktograme, ideograme i fonoideograme. Svi karakteri predstavljaju formu kaligrafskog pisma kai-šu (楷书, kǎishū), koje je nastalo u vreme dinastije Han.

U savremeno doba postoje dva načina i standarda pisanog jezika - uprošćeno pismo i tradicionalno kinesko pismo. U susretu sa drugim, posebno zapadnim, civilizacijama kineski jezik počinje da se transkribuje zbog lakšeg razumevanja i učenja. Hrišćanski misionari u 16. veku su prvi transkribovali kineski jezik na latinicu, a danas je zvanični sistem za transkribovanje mandarinskog kineskog jezika takozvani pinjin (拼音, pīnyīn). (izvor: Wikipedia)