PREVOD JAPANSKI JEZIK

prevodi-japanski-jezik

Prevod sa japanskog na srpski i srpski-japanski prevod

U našoj agencija možete dobiti usluge pismenog i usmenog prevođenja za jezičku kombinaciju japanski – srpski i srpski - japanski. Ukoliko su vam potrebni prevodi za japanski jezik, kontaktirajte nas i poslaćemo vam svoju ponudu.

O japanskom jeziku

Japanski jezik je službeni jezik Japana, a govori se i u delovima Kine, Koreje i Filipina. Naziv jezika je nastao od reči日 (ni, niči) – dan, sunce; 本 (hon) – izvor, izvori, knjiga, knjige; 語 (go) – reč, jezik, govor. Nihon znači Japan, a nihongo jezik Japana. Japansko pismo potiče iz kineskog jezika, iako sam jezik nije nastao od kineskog. Pismo je preuzeto u 5. veku, pri čemu su Japanci preuzeli kineske znakove kandži, a zatim razvili i svoja dva fonemska pisma hitaganu i katakanu.

Tradicionalni smer pisanja u japanskom jeziku je zdesna nalevo, odozgo nadole. U današnje vreme razvoja tehnologije i velike zastupljenosti računara, koristi se i smer pisanja sleva nadesno, odozgo nadole. (izvor: Wikipedia ) Japanski jezik se izučava na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na studijskom programu japanskog jezika i književnosti, u okviru Katedre za orijentalistiku.