PREVODI HRVATSKI JEZIK

Prevodi hrvatski jezik
Prevodi hrvatski jezik (hrvatski-srpski | srpski-hrvatski)

Overeni prevodi za hrvatski jezik (sudski tumač) dostupni su vam u našoj prevodilačkoj agenciji. Nudimo prevode (sa overom) za jezičku kombinaciju hrvatski-srpski | srpski-hrvatski. Nismo se sretali sa zahtevima za usmeno prevodjenje za jezičku kombinaciju hrvatski-srpski, ili srpski-hrvatski zbog veoma visokog stepena razumevanja govornika ovih jezika. Naša prevodilačka agencija neguje individualni pristup svakom klijentu. Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu prevoda. U tom smislu ne nudimo opšti cenovnik usluga, već u najkraćem roku odgovaramo na svaki pojedinačni upit i šaljemo konkretnu ponudu sa cenom i rokovima za prevodilačke usluge po vašem zahtevu! Kontaktirajte nas.

Pismeni prevodi hrvatski jezik (hrvatski-srpski | srpski-hrvatski):

Naši saradnici, ovlašćeni sudski prevodioci za hrvatski jezik, odgovaraju na povremene zahteve koje primamo u vezi sa overom prevoda sa srpskog na hrvatski jezik. Takodje, vršimo lokalizaciju (prilagodjavanje sardžaja) za ovu jezičku kombinaciju. Osim navedenih usluga, primamo i zahteve za prevod sa hrvatskog i na hrvatski jezik sa većine svetskih jezika.