PREVOD ČEŠKI JEZIK

prevodi-ceski-jezik

Češki srpski prevod, prevod sa srpskog na češki

Naša prevodilačka agencija sarađuje se prevodiocima za češki jezik, među kojima su i izvorni govornici češkog jezika. Obezbeđujemo kvalitetne pismene prevode za sve vrste tekstova sa češkog jezika i na češki jezik. Ukoliko su vam potrebne usluge usmenog prevođenja za ovaj jezik, obratite nam se i angažovaćemo odgovarajuće saradnike - simultane ili konsekutivne prevodioce za češki jezik.

Kontaktirajte nas ukoliko vam je potreban prevodilac za češki jezik i poslaćemo vam ponudu u najkraćem roku.

O češkom jeziku

Češki jezik pripada grupi zapadnoslovenskih jezika i najbliži je slovačkom jeziku. U ranijem periodu bio je poznat i pod nazivom boemski ili bohemski jezik. Češki je maternji jezik za više od 10 miliona ljudi. Encikolopedija Britanika navodi da je češki jezik prvi put zabeležen u glosarima tekstova na nemačkom i latinskom jeziku u 12. veku.

Nije postojala standardizacija češkog jezika u starom periodu (11. – 14 . vek), ali već u toku srednjeg perioda (15. – 16. vek) jezik počinje da se standardizuje, velikim delom zahvaljujući teologu i reformatoru Janu Husu. Već krajem 16. veka, jezik na koji je prevedena Biblija postaje standardni češki jezik. Neke karakteristike češkog jezika su: sedam padeža kod imenica, razlika između dugih i kratkih vokala i akcenat na prvom slogu. U savremenom češkom postoji nekoliko dijalekata, koji se ne razlikuju mnogo međusobno. Centralni dijalekat (kojim govore stanovnici Praga) smatra se osnovom standardnog češkog jezika. (izvor: Encyclopedia Britannica )