PREVOD BUGARSKI JEZIK

prevodi-bugarski-jezik

Prevod sa bugarskog na srpski i srpski na bugarski

Naša prevodilačka agencija nudi usluge pismenog i usmenog prevođenja sa srpskog na bugarski, kao i sa bugarskog na srpski jezik. Osim ovih jezičkih kombinacija, dostupne su usluge prevođenja sa bugarskog i na bugarski sa većine svetskih jezika.

Geografska blizina Srbije i Bugarske doprinosi aktivnoj privrednoj saradnji, koja uzrokuje potrebu za prevodima tekstova i usmenim prevodima na sastancima i konferencijama. Osim toga, u globalnom poslovanju često se srpski i bugarski jezik nalaze u istoj grupi jezika u svim vrstama priručnika, uputstava i deklaracija za proizvode koji se plasiraju na područje Balkana. Isto važi i za pružanje usluga globalnih kompanija u našem regionu.

Kontaktirajte nas ukoliko vam je potreban prevod sa bugarskog jezika ili na bugarski jezik poslaćemo vam ponudu u najkraćem roku.

O bugarskom jeziku

Bugarski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika i službeni je jezik u susednoj Bugarskoj. Takođe ga govori bugarska nacionalna manjina u Srbiji, pretežno u krajevima oko Dimitrovgrada. Bugarski jezik se izučava na Katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1962. godine. Bugarsko pismo je ćirilica, tj. bugarska azbuka koja ima 30 slova. Bugarski jezik je veoma sličan makedonskom, tako da govornici ova dva jezika imaju visok stepen međusobnog razumevanja.

Enciklopedija Britanika izdvaja neke karakteristike koje razlikuju bugarski i makedonski jezik od ostalih slovenskih jezika. U oba jezika promena imenica po padežima je gotovo izgubljena, a određeni član se pojavljuje iza imenica i prideva, što se smatra uticajem albanskog i rumunskog jezika. Ove, kao i druge lingvističke promene su se dogodile u „srednjem“ periodu razvoja bugarskog jezika, kada su u okviru Vizantijskog carstva grčki i ostali jezici uticali na bugarski. Istorija bugarskog jezika se deli na stari bugarski, srednji bugarski i moderni bugarski, koji je u upotrebi od 16. veka do danas.