PREVOD ARAPSKI JEZIK

prevod-sa-srpskog-na-arapski

Prevod sa srpskog na arapski i sa arapskog na srpski

Naša prevodilačka agencija pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja sa arapskog jezika, kao i na arapski jezik. Zahtevi za usluge prevođenja na arapski jezik su u porastu i idu u korak sa povećanom privrednom i kulturnom saradnjom Srbije i regiona sa zemljama arapskog govornog područja. Obratite nam se ukoliko su vam potrebni prevodi brošura, dokumentacije, ugovora, filmskih scenarija, književnih i ostalih tekstova na arapski jezik, kao i sa arapskog jezika. Takođe, pružamo usluge usmenog prevođenja na sastancima i konferencijama.
Ukoliko su vam potrebni prevodi za arapski jezik, kontaktirajte nas i u najkraćem roku ćemo poslati ponudu. .

O arapskom jeziku

Arapski jezik pripada semitskoj grupi jezika. Arapski je maternji jezik za oko 300 miliona ljudi, dok ga još približno isti broj govori kao drugi jezik. Arapski je uticao i na jezike ostalih naroda koji su primili islam jer je to jezik kojim je napisan Kuran, islamska sveta knjiga. Osim toga, arapski jezik je bio jedan od vodećih jezika kulture i nauke u srednjem veku, te stoga i brojni arabizmi u velikom broju evropskih jezika. Arapski jezik ima brojne dijalekte, ali se književnim jezikom smatra standardni ili klasični arapski jezik.

Arapsko pismo se naziva Abdžad i piše se zdesna nalevo kurzivom, tj. fontom koji je nakošen i podseća na pisanje rukopisom. Studijski program za arapski jezik postoji u okviru Katedre za orijentalistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zbog sve veće popularnosti izučavanja arapskog jezika organizuju se brojni kursevi arapskog u Srbiji. Na teritoriji Srbije, arapski jezik i kultura najviše se izučavaju u Raškoj oblasti zbog rasprostranjenosti islamske religije među tamošnjim stanovništvom.