PREVOD ALBANSKI JEZIK

prevodi-albanski-jezik

Prevodi albanski-srpski | srpski-albanski

Potreba za prevodima na albanski jezik i sa albanskog jezika je dosta česta u Srbiji i našem regionu. Prevode se deklaracije proizvoda, priručnici, katalozi, ugovori i ostala dokumentacija. Takođe, postoji potreba za usmenim ili konferencijskim prevođenjem za albanski jezik. Naši saradnici, prevodioci za albanski jezik su iskusni i školovani izvorni govornici albanskog jezika koji će odlično obaviti posao za vas. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika i na albanski jezik, kontaktirajte nas i poslaćemo vam ponudu u najkraćem roku.

O albanskom jeziku

Albanski je zvanični jezik u Albaniji i jezik je većine stanovnika na Kosovu. Takođe je jedan od zvaničnih jezika u Makedoniji, a govori ga albanska manjina u ostalim zemljama jugoistočne Evrope, kao i albanska dijaspora širom sveta. Albanski jezik govori jedna od zvaničnih nacionalnih manjina u Srbiji. Albansko pismo je latinično i ima 36 slova. Albanski jezik, književnost i kultura se izučavaju na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde postoji Katedra za albanologiju.

Na sajtu Katerde se kaže da su se prve inicijative o izučavanju albanskog jezika i kulture u Srbiji javile još početkom 20. veka. Kada je 1907. godine Jovan Cvijić postao rektor Beogradskog univerziteta govorio je o potrebi izučavanja etnografije i jezika Arbanasa. Od 1925. godine do danas albanski jezik se, sa manjim prekidima, na Filozofskom, a kasnije na Filološkom fakultetu izučava prvo u okviru Seminara, a kasnije i Katedre za albanski jezik ili albanologiju.