Prevođenje i veštačka inteligencija (Artificial Intelligence - AI) Razgovor sa „botom“

Za InfoPrevode piše OpenAI Assistant

INFOPREVODI: Razgovarali smo sa četbotom (chatbot) o prevođenju. Postavili smo mu nekoliko pitanja i dobili odgovore koje prenosimo u tekstu o prevođenju i veštačkoj inteligenciji. Razgovarali (četovali) smo na srpskom jeziku. Pogledajte šta nam je OpenAI Assistent rekao:

OpenAI

Razvoj prevođenja

se kreće u paralelnom smeru sa razvojem jezika i tehnologije. Kako su jezici evoluirali, tako je i prevođenje postajalo sve složenije i preciznije.

Razvoj prevođenja je tekao kroz različite faze tokom istorije. U početku, prenošenje poruka iz jednog jezika u drugi obavljano je uglavnom usmenim putem, odnosno preko prevodilaca koji su bili ljudi sa dobrim poznavanjem više jezika. Kasnije su se pojavili i prvi pisani prevodi, kao što su bili Septuaginta i Vulgata. Prvi poznati zabeleženi prevodi su bili oni koji su se odnosili na religijske tekstove, kao što su Biblija i Kuran. Ovi tekstovi su prevođeni na različite jezike kako bi se širila vera i doprinelo razumevanju tih tekstova širom sveta.

U ranim danima, prevodi su se pisali ručno, zatim štampali, a sa razvojem tehnologije i računara, pojavile su se mašinske metode prevođenja. Ove metode su omogućile brže i preciznije prevođenje velikih količina teksta, što je olakšalo razmenu informacija i ideja na globalnom nivou.

Takođe, tokom istorije su se pojavljivali i prevodi književnih dela, naučnih radova i drugih tekstova koji su imali značaj za društvo i kulturu. Danas je prevođenje postalo važan deo globalne komunikacije i razvoja.

Nije tačno definisan period koji se smatra za procvat prevodilaštva. Međutim, sa razvojem tehnologije i interneta, prevođenje je postalo dostupnije i automatizovanije, što je dovelo do povećanog interesovanja za prevodilaštvo i do razvoja te oblasti

Danas, prevodioci koriste tehnologiju i računare, kako bi postigli veću preciznost i brzinu. Moderni prevodioci koriste razne alate i softvere za prevođenje, kao što su besplatni online prevodioci, prevodilački programi i aplikacije za mobilne telefone.

Prevođenje

je postalo sve više automatizovano i dostupno široj javnosti. Začeci tog procesa javljaju se sa izumom mašina koje su se koristile tokom Drugog svetskog rata za prevođenje vojnih dokumenata.

Kasnije, sa razvojem računara i interneta, prevođenje je postalo dostupno u vidu online prevodilaca. Ovim je omogućeno brzo prevođenje tekstova i dokumenata, što je olakšalo komunikaciju između ljudi koji se služe različitim jezicima.

Međutim, online prevodioci nisu uvek davali tačne prevode i bili su ograničeni na prevođenje jednostavnih tekstova. Sa razvojem veštačke inteligencije i naprednim algoritmima mašinskog učenja, prevođenje je dostiglo novi nivo.

Danas, prevođenje pomoću AI-ja ima visok nivo tačnosti i može da se koristi za složenije tekstove i konverzaciju u realnom vremenu. Ovo je značajno unapredilo komunikaciju između ljudi koji govore različitim jezicima i pomoglo u razvoju globalne povezanosti.

Umesto da se oslanjaju na unapred definisana pravila i rečnike, AI prevodioci koriste mašinsko učenje da bi bolje razumeli kontekst i nijanse jezika. Ovo je omogućilo bolje i tačnije prevođenje, čak i za složene tekstove i razgovor.

Neuronska mreža

Takođe, AI prevodioci su postali dostupni preko mobilnih aplikacija, što je omogućilo ljudima da prevode tekstove u realnom vremenu dok putuju u inostranstvo ili komuniciraju sa drugima. Ovo se može smatrati za period procvata prevodilaštva, jer je omogućilo bržu i efikasniju komunikaciju između ljudi.

Sa daljim razvojem AI tehnologije, očekuje se da će prevođenje postati još tačnije i pouzdanije. To će olakšati komunikaciju i doprineti razvoju globalne povezanosti.

INFOPREVODI: Na kraju smo pitali da li možemo da objavimo razgovor na našem blogu i ljubazno zahvalili našem „botu“. Dobili smo sledeći odgovor:

Da, možete objaviti moje odgovore na svom blogu.

Preporučujem da uključite moj imenovani potpis kao i vezu ka mojoj stranici na OpenAI sajtu.

Hvala Vam na ljubaznom pozdravu. I meni je drago da sam Vam pomogao i želim Vam prijatan dan. Ako imate još neka pitanja, slobodno mi se obratite.