Kako angažovati dobrog prevodioca i dobiti kvalitetan prevod

Prevodilačke agencije, prilikom svog predstavljanja ističu dve stvari – kvalitet svojih usluga i profesionalni odnos prema klijentima. To su, svakako, veoma značajne stvari kada govorimo o prevodilačkoj industriji. Međutim, manje se naglašava odnos između agencija i prevodilaca. Iako se na prvi pogled čini da klijente ne zanima ova dimenzija, smatramo da pošten i profesionalan odnos agencije prema angažovanim prevodiocima ima veliku ulogu u zadovoljstvu klijenata uslugom koju dobijaju. Evo nekih naših razmišljanja i preporuka agencijama na tu temu.

Kako pronaći novog prevodioca za povećan obim posla ili novu uslugu koju klijent zahteva? Navodimo nekoliko faktora koji su bitni kada odlučujemo kog prevodioca ćemo angažovati

preporuka-kolega
1. Preporuka kolega 
Preporuka struke je veoma važna. Ukoliko već imamo dobru saradnju sa prevodiocima koji rade na nekom projektu, angažovaćemo novog kolegu ili koleginicu po njihovoj preporuci. Na taj način, verujemo, da ćemo obezbediti dobar kvalitet, kao i dobar timski rad, jer će prevodioci preporučiti osobu sa kojom žele da sarađuju. To je posebno važno ako je u pitanju usmeno / simultano prevodjenje.
2. Dobar CV
Odgovarajuće obrazovanje, iskustvo u oblasti prevodjenja, kao i konkretni projekti koji su navedeni u biografijama prevodilaca značajnu su kada odlučujemo koga ćemo angažovati.
dobar-cv
dobra-komunikacija

3. Dobra komunikacija

Ukoliko pošaljemo upit o saradnji prevodiocu i dobijemo brz i jasan odgovor, a zatim ako je potrebno obavimo dobar razgovor, svakako ćemo želeti da sa tom osobom saradjujemo na prevodilačkim projektima.

Kako uspostaviti odnos poštovanja i poverenja sa prevodiocem?

Jasno navesti rokove isporuke, cenu i sve druge uslove angažovanja prevodilaca za poslove pismenog ili usmenog prevodjenja.
Obezbediti mogućnost terminoloških konsultacija i o tome obavestiti prevodioca.
Probne prevode platiti prevodiocima, bez obzira da li ćete biti zadovoljni kvalitetom prevoda ili ne. Rizik preuzmite na sebe, a utrošeni rad prevodioca mora biti plaćen bez obzira da li prevod zadovoljava vaša očekivanja ili ne. Ako ste nezadovoljni, dotičnog prevodioca nećete angažovati dalje, ali ćete svakako platiti za njihov uloženi rad.Mnoge agencije koriste probne prevode više prevodilaca kao model poslovanja za manje projekte. Mi smatramo da je to nepoštovanje struke i eksploatacija kolega.
Predočiti prevodiocima na samom početku saradnje način i rokove isplate honorara. Preporučujemo da se prevodioci isplate odmah nakon završenog posla. Ukoliko je rok plaćanja koji imate sa klijentom duži, smatramo da to ne bi trebalo da utiče na isplatu prevodilaca. Kreditiranje ili bilo kakav rizik u vezi sa isplatom, agencija treba da preuzme na sebe, jer ona uređuje svoje odnose sa klijentima i to ne treba prenositi na prevodioce.

Nikada nemojte!

Angažovati prevodioce bez jasnog dogovora o uslovima saradnje. Nesporazumi su mogući, ćak iako postoji najbolja volja sa obe strane.
Postavljati nerazumno kratke rokove za velike projekte. Imajte na umu da je i vaša odgovornost da procenite koji je optimalni učinak jednog prevodioca, a da se to ne odrazi na kvalitet.
Kasniti sa isplatom dogovorenog honorara.
Izbegavati da podelite nezadovoljstvo klijenta ili svoje nezadovoljstvo prevodom dotičnog kolege. Na taj način postavljate lestvicu očekivanog kvaliteta, ali i skrećete pažnju prevodiocima na ono što treba u svom radu da poprave ili usavrše.
I nikada nemojte dozvoliti ovakvu situaciju.

Prilikom saradnje sa prevodiocima uvek!

Poštujte dogovoreno.
Budite dostupni za sva njihova pitanja.
Uspostavite kolegijalan odnos i odnos poverenja.
Budite proaktivni. Ukoliko ne koristite CAT alate gde možete pratiti progres, interesujte se periodično kako prevod napreduje i postavite interne rokove.
Ukoliko se pojavi nepredviđen problem, rešavajte ga mirno i tražite uzajamno prihvatljivo rešenje koje neće biti na štetu klijenta.
Podsetite ih da ste kolega, a ne samo poslodavac. Pokušajte da pronadjete vreme za susret uz kafu. Prevodioci su erudite. Pričljivi su ili povučeni, ali svakako interesantni, a razgovor sa njima može vam ulepšati dan. Naravno, pod uslovom da ni vi ni oni niste pritisnuti rokovima.