Intervju naše direktorke za UNITAR-ov izveštaj

Direktorka i vlasnica agencije Translations – Manage IT out, Dragana Stojanović-Beširević, već nekoliko godina svoju profesionalnu pažnju deli između prevođenja i upravljanja razvojnim projektima, posebno u oblasti obrazovanja. Nedavno je UNITAR (Institut Ujedinjenih nacija za obuku i istraživanje) objavio intervju sa njom u vezi sa učešćem na kursu o Agendi 2030. Intervju je dostupan ovde na 59. i 60. strani Izveštaja o rezultatima iz 2017.