BLOG O PREVODJENJU

Pročitajte naše blog postove sa temama jezika, književnosti i prevodjenja. Pozivamo vas da ostavite svoje komentare na tekstove koji su vas zainteresovali. Možete postati naš gost bloger ukoliko nam pošaljete kvalitetne priloge koji se bave jezikom i prevodjenjem.

Prevodilacka Agencija - Arrow Down

Prevodjenje i jezička lokalizacija

Prevodjenje i jezička lokalizacijaSve češće se susrećemo sa terminom jezička lokalizacija. Da li je u pitanju novi pojam, ili samo novi termin koji označava specifičnu vrstu prevodjenja, tj. unapredjeno ili visokotehnološko prevodjenje? Lokalizacija podrazumeva prilagodjavanje sadržaja nekom lokalnom kontekstu. U najširem smislu, može se shvatiti i kao dobro profesionalno prevodjenje,…

Babe i žabe izgubljene u prevodu

Babe i žabe – izgubljene u prevodu Kada je, pre više godina, jedan naš visoki zvaničnik za američke medije izjavio da ne treba mešati „frogs and grandmothers“, tamošnji novinari i auditorijum svakako su bili zbunjeni. Pretpostavljamo da su ipak iz konteksta shvatili da se pomenuto mešanje „baba i žaba“ odnosi…

Mašinsko Prevodjenje

Prevodioci iz budućnosti: Mašine ili ljudi? Da li će prevodilačka profesija izumreti i potpuno ustupiti mesto mašinama? Da li će poliglote u budućnosti biti samo erudite sa suvišnim znanjem? Ili je prevođenje jedna od ljudskih delatnosti kojima mašine nikada neće moći da ovladaju u potpunosti? Programi za mašinsko ili automatsko…