Babe i žabe – izgubljene u prevodu

Kada je, pre više godina, jedan naš visoki zvaničnik za američke medije izjavio da ne treba mešati „frogs and grandmothers“, tamošnji novinari i auditorijum svakako su bili zbunjeni. Pretpostavljamo da su ipak iz konteksta shvatili da se pomenuto mešanje „baba i žaba“ odnosi na neumesno poredjenje. A kako drugačije? Izvorni govornici engleskog jezika su svakako navikli da u razgovoru sa strancima dešifruju pogrešno upotrebljene idiome. Slično je i sa frazalnim glagolima, ali to je druga tema.

Vratimo se „babama i žabama“ i zapitajmo se kako bi isti idiom, da je izgovoren na srpskom jeziku preveli prevodioci. Svakako ne kao „frogs and grandmothers“, ali pogledajmo neke od mogućnosti. Prevod bi mogao glasiti: „apples and oranges“ ili opisno: „it is not a fair comparison“. Šta bi se izgubilo u ovakvom, inače korektnom, prevodu?

babe-i-zabe-izgubljene-u-prevodu

Pogledajmo prvu opciju: „Apples and oranges“ u srpskom jeziku ima ekvivalent „jabuke i kruške“. Dakle, da je pomenuti zvaničnik govorio na srpskom i upotrebio idiom „jabuke i kruške“, nema sumnje da bi dobar prevod na engleski bio „apples and oranges“. Takodje, značenje „voćnog“ idioma podrazumeva poredjenje naoko sličnih, ali, ako se pažljivije analizira, ipak različitih stvari. Suprotno, idiom „babe i žabe“ u startu ukazuje na nategnuto i veštačko poredjenje dve potpune različite stvari. Dakle, prevod koji bi „babe i žabe“ transformisao u „apples and oranges“ izgubio bi kritičku oštricu i ukazivanje na paradoks, na poredjenje dve veoma očigledno različite stvari.

Druga mogućnost je posegnuti za neidiomatskim prevodom „it is not a fair comparison“. Kod ovakvog prevoda izbegli bismo razumevanje poredjenja kao naizgled mogućeg ali ipak netačnog, kao u slučaju „jabuka i krušaka“. Takodje, naglasak bi bio na nefer komparaciji. Ipak, čini se da bi se i kod ovakvog rešenja nešto izgubilo u prevodu. Izraz „it is not a fair comparison“ pripada registru učtive i politički korektne komunikacije. Osim što je idiom „babe i žabe“ izrazito kolokvijalan, treba imati u vidu i trenutak kada je gaf učinjen. To se dogodilo tokom NATO intervencije na SRJ, i sumnjamo da je pomenuti govornik želeo da bude politički korektan u toku razgovora sa američkim medijima. Dakle, iako bi „it is not a fair comparison“ bio apsolutno ispravan prevod,u njemu bi se izgubila poruka koju je, možemo pretpostaviti, naš političar imao govoreći o babama i žabama.

Ovaj gaf u vezi sa bukvalnim prevodom srpskog idioma „babe i žabe“, postao je metafora za loše doslovne, pa i komične prevode na engleski jezik. Ipak, činjenica je da su idiomi, naročito oni koji se redje koriste, često izazov i za profesionalne prevodioce. Dobar prevod idioma možemo postići ili opisnim, neidiomatskim izrazom, ili svojevrsnom „lokalizacijom“ – traženjem odgovarajućeg idioma na ciljnom jeziku.